Fredvang og Krystad
Bygdelag /
Fredvanghytta

Informasjon / Information:
(+47) 90 98 43 51


ENGLISH

Fredvang og Krystad Bygdelag,  v/ Leif N Solhaug, 8387 Fredvang. Tel.: (+47) 916 76 044 - post@lofoten-torvmuseum.no

Webdesign: Datadesign, Robert Walker, 8392 Sørvågen